Taktiskmedicin.se

Välkommen till taktiskmedicin.se!

 

Teamsäkerhet är viktigast i sfären av en insatsenhet. I väpnade enheter, är det därför viktigt att personalen har goda sjukvårdskunskaper för att kunna ge omedelbar och livräddande vård. 

 - Taktisk medicin är ett samlingsbegrepp för både första hjälpen och avancerade medicinska insatser i samband med sjukvård i extrema miljöer och situationer. Det kan handla om sjukvård under sådana förhållanden där man står under beskjutning i samband med en militär eller polisiär insats. Syftet är att rädda så många liv som möjligt och få hela insatsteamet med sig hem igen. För att kunna förstå ytterligare vad taktisk medicin innebär så finns det en del begrepp som används inom området, dessa kan du läsa mer om här.

_______________________________________________________________

 

>>Gå till vårt kunskapsflöde!